DOCUMENTS REQUIRED FOR TOURIST AND BUSINESS VISA

* Completed Visa application form (fill in the application form online, print out and sign)

* Valid passport (passport must be valid at least six (6) months after departure from Namibia)

* Two (2) passport photos in color (write your name on the back of the photos)

* Copy of flight ticket / itinerary

* Proof of travel insurance

* Bank account statement (showing the balance)

* Proof of accommodation

* Proof of payment

* Letter of invitation / addresses of business contacts in Namibia for business visa.

Payment:

For tourist visas, the visa fee is €90.00 (single entry) and €130.00 (multiple entry) excluding bank charges. For business entry visas, the fee is €125.00. If the visa is not picked up in person, the applicant is required to order a pick-up and pay for the courier fees (DHL, UPS, FedEx, POSTI.Fi). Please note that an additional handling fee of €10.00 per submission is charged together with the visa fee when submitting the application(s).

For consular fees please see link below:

http://www.namembassy.fi/index.php/consular-matters/consular-fees

Please note that ALL bank charges are to be paid by the applicant! Be advised, visa fees are not refundable! 

Payment should be made to the Embassy of Namibia Nordea bank account:

Nordea SWIFT code: NDEAFIHH

Nordea IBAN: FI9718203000039545

Write your name on the payment order and indicate that payment is for visa. If several people are travelling together, payment can be done on one payment order. The Embassy does not accept cash payments. All payments must be deposited into the aforementioned Embassy's bank account.

It takes up to 7 working days for processing!

Incomplete applications will delay the processing of visas.

Visitors with tourist visa are not allowed to engage in any employment while in the country. If they wish to do so, they should apply for work visa or work permit in their country of residence prior to entering Namibia. The same applies to study visa and study permit.

SINGLE AND MULTIPLE ENTRY VISA

The Maximum of Ninety (90) days per year for both leisure and business visit may be taken once off or in part. The multiple entry visas will be granted on the basis of reasonable ground such as for those applicants who wish to re-enter Namibia for further tourism purpose, or in the case of visit for business purpose (business visa). Such visits should be either for business meetings, seminars, training, conferences and sports events.

DEFINITION OF BUSINESS VISA

The business visa in Namibia is defined as the visa issued to people looking for prospects to set up formal business in Namibia, exploration for business opportunities, business people attending meetings at subsidiaries of their parent companies, official government visits, attending conferences, corporate events (not work) and meetings for which no remuneration is received, attending short training courses (not more than 90 days), sports events, expositions and trade fairs.

EXCLUSIONS:

Traders and Street vendors

Voluntary workers

People hired and remunerated in their countries but performing work in Namibia

NB: All persons falling under the above exclusions should apply for work and other relevant visas and permits irrespective of whether their countries have a Visa Abolition Agreement with Namibia. The implementation of this measure is from 1st September 2006.

Please note that the application fee for visa is not refundable. Passports sent by registered mail MUST be sent to the Embassy address. Please do not address the letter to any staff member! Instead, address it to the Consular Section.

TURISTI- JA LIIKETOIMINTAVIISUMIIN TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

  • Täytetty viisumihakemuslomake (täytä hakemuslomake verkossa, tulosta ja allekirjoita)
  • Voimassa oleva passi (passin tulee olla voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta Namibiasta lähdön jälkeen)
  • Kaksi (2) värillistä passikuvaa (kirjoita nimesi kuvien taakse)
  • Kopio lentolipusta / matkasuunnitelmasta
  • Todiste matkavakuutuksesta
  • Tiliote (saldo näkyy)
  • Todiste majoituksesta
  • Maksutodiste
  • Kutsukirje / liiketoimintayhdyshenkilöiden osoitteet Namibiassa liiketoimintaviisumia varten.

Maksu:

Turistiviisumin hinta on 90.00 euroa (kertaviisumi) ja 130.00 euroa (toistuvaisviisumi). Hinnoissa ei ole mukana pankkikuluja. Liiketoimintaviisumin hinta on 125.00 euroa. Mikäli hakija ei nouda viisumia suurlähetystöstä, hakijan tulee tilata nouto valitsemastaan kuriiripalvelusta (DHL, UPS, FedEx, POSTI.FI) ja maksaa kuriiripalvelumaksut. Huom! jokaiseen viisumihakemuksen jättämiseen lisätään viisumikulujen lisäksi 10.00 euron käsittelymaksu.

Huom! Hakijan tulee maksaa KAIKKI pankkikulut! Viisumi- ja käsittelymaksuja ei palauteta!

Viisumikulut on listattu alla olevassa linkissä:

http://www.namembassy.fi/index.php/consular-matters/consular-fees

Maksu tulee suorittaa suurlähetystön tilille Nordeassa:

Nordea SWIFT code: NDEAFIHH

Nordea IBAN: FI9718203000039545

Maksumääräyksessä tulee lukea nimesi ja viittaus siihen, että kyseessä on maksu viisumista. Jos useampi matkustaa yhdessä viisumimaksut voi suorittaa yhdellä maksumääräyksellä. Suurlähetystö ei hyväksy käteismaksuja. Kaikki maksut tulee tallettaa yllämainitulle suurlähetystön tilille.

Käsittelyaika on 7 työpäivää!

Vaillinaisesti täytetty hakemus hidastuttaa käsittelyaikaa.

Turistiviisumilla matkustava ei saa ottaa vastaan minkäänlaista työtä ollessaan maassa. Työntekoa varten pitää hakea joko työskentelyviisumia tai työlupaa omassa asuinmaassa ennen Namibiaan saapumista. Sama koskee myös opiskeluviisumia ja opiskelulupaa.

KERTA- JA TOISTUVAISVIISUMI

Maksimissaan yhdeksänkymmentä (90) päivää vuodessa joko vapaa-ajan- tai liiketoimintavierailuun kerralla tai osittain. Toistuvaisviisumi voidaan myöntää hyväksyttävin perustein silloin kun hakija haluaa palata Namibiaan turistina, tai liiketoimintaa varten (liiketoimintaviisumi). Vierailujen tulisi tapahtua liiketoimintakokouksien, seminaarien, koulutuksien, konferenssien tai urheilutapahtumien takia.

LIIKETOIMINTAVIISUMIN MÄÄRITELMÄ

Namibian liiketoimintaviisumi kattaa seuraavanlaiset vierailut: muodollisen yritystoiminnan perustamisen mahdollisuuksien kartoittaminen, liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen, liikkeenharjoittajan osallistuminen emoyhtiönsä tytäryhtiön kokouksiin, viralliset valtiolliset vierailut, sellaisiin konferensseihin, yritystapahtumiin (ei työtä) ja kokouksiin osallistuminen, joista ei saa palkkiota, lyhyisiin koulutuksellisiin kursseihin osallistuminen (ei enempää kuin 90 päivää), urheilutapahtumat, näyttelyt ja messut.

Viisumimaksut tulee suorittaa suurlähetystön tilille: IBAN No: FI9718203000039545, Nordea SWIFT code: NDEAFIHH

Maksumääräyksessä tulee lukea nimesi ja viittaus siihen, että kyseessä on viisumin käsittelymaksu. Viisumi- ja käsittelymaksuja ei palauteta.

Nämä maksut ovat voimassa 1. Heinäkuu 2021 alkaen.

Uuden passin hakemus* €60.00
Uuden passin hakemus, kun passi on vahingoittunut, kadonnut tai mennyt umpeen* €80.00
Siviilisäädyn vahvistus* €25.00

Citizenship by Descent

Henkilötodistuksen / Pitkän syntymätodistuksen / Vihkimätodistuksen kaksoiskappale*

€60.00

€30.00

Turistiviisumi, kertaviisumi €90.00
Turistiviisumi, toistuvaisviisumi €130.00
Liiketoimintaviisumi €125.00
Opiskeluviisumi / Tutkimusviisumi* / Työskentelyviisumi* €150.00
Pikaviisumi €220.00
Kiireellinen matkustustodistusb / Police Clearance  €25.00
Kuvauslupa Namibiassa* €50.00
Eläinten ja eläintuotteiden tuontilupahakemus €10.00

* Luvat käsitellään Windhoekissa, Namibiassa. Käsittely kestää noin 60 - 90 päivää.